BANGALORE TURF CLUB LIMITED

BANGALORE WINTER MEETING 2020-2021

EXTRA DAY, SATURDAY, 20TH MARCH 2021

DECLARATIONS

                                                                         

1. (164) The Salute Her Plate - (About) 1200 metres. Maiden Horses 3 years old only. (Terms)

                                                                                     01:30 PM  

1    AHERNE                   56     ( - )    A.Ashhad Asbar                 | 10|  A    A    A    A  

2    DEVILS MAGIC             56     ( - )    Arul J.H                       |  7|  BA   BA   A    A  

3    IMPERIAL BLUE            56     ( - )    Akshay Kumar                   |  9|  A    A    A    A  

4    SIR PHOENIX              56     ( - )    Y. S. Srinath                  |  8|  A    A    A    A  

5    SOUTHERN DYNASTY         56     ( - )    Neeraj Rawal                   |  1|  A    A    A    A  

6    THE MATRIX               56     ( - )    V.R.Jagadeesh                  |  3|  A    A    X    X  

7    THE OMEGA MAN            56     ( - )    D. Patel                       |  2|  A    A    A    A  

8    ULTIMATE GENERAL         56     ( - )    Darshan R.N                    |  6|  A    A    A    A  

9    WINDSTORM                56     ( - )    Suraj Narredu                  |  4|  A    A    A    A  

10   MUIRFIELD                54.5   ( - )    P. Trevor                      | 11|  A    A    A    A  

11   SECRET OF LIFE           54.5   ( - )    S. Zervan                      |  5|  A    A    A    A  

12   SODASHI                  54.5   ( - )    Khurshad Alam                  | 12|  A    A    A    A  

2. (165) The World Sparrow Day Plate  - Div. II- (About) 1200 metres.  Horses rated 00 to 20, 5 years old and over

                                                                                     02:00 PM  

1    ULTIMATE POWER           60     ( 20)    Darshan R.N                    |  4|  A    A    A    A  

2    REVAN STAR               58     ( 16)    G Sai Vamshi                   |  9|  HA   HA   HA   HA 

3    AWESOME GIRL             57.5   ( 15)    Rayan Ahmed R.                 |  5|  A    A    A    A  

4    REVERENCE                57     ( 14)    Arul J.H                   -3  |  1|  A    A    A    A  

5    SHE'S STYLISH            56.5   ( 13)    Vinod Shinde                   |  8|  A    A    A    A  

6    FIERCE FIGHTER           55.5   ( 11)    H. M. Akshay               -3  | 12|  A    A    A    A  

7    ELITE AGENT              54.5   (  9)    Angad                      *-4  | 11|  A    A    A    A  

8    ALTAIR                   54     (  8)    K. Sai Kiran                   |  3|  A    A    A    A  

9    JAI VIKRAM               54     (  8)    A.Ashhad Asbar                 | 10|  A    A    A    A  

10   SPECIAL STONE            54     (  8)    M. Madhu Babu                  |  2|  A    A    A    A  

11   BAROG                    53.5   (  7)    P. Sai Kumar                   |  7|  A    A    A    A  

12   PHOENIX REACHED          51.5   (  3)    T. S. Jodha                    |  6|  HA   HA   A    A  

3. (166) The Divine Light Plate - (About) 1400 metres.  Horses rated 15 to 35, 4 years old only

                                                                                     02:30 PM  

1    FLAMING ORANGE           60     ( 33)    P. Sai Kumar                   |  4|  A    A    A    A  

2    BLAZING GOLD             57     ( 27)    Arvind Kumar. N            *-4  |  9|  A    A    A    A  

3    GOLDEN MEMORY            56.5   ( 26)    H. M. Akshay               -3  |  5|  A    A    HA   HA 

4    GALACTICAL               56     ( 25)    Arul J.H                   -3  | 12|  HA   HA   A    A  

5    LONGSTRIDE               56     ( 25)    Nazerul Alam                   |  2|  A    A    A    A  

6    ROCK AND DANCE           56     ( 25)    K. Raja Rao                    | 11|  A    A    HA   HA 

7    FOUR WHEEL DRIVE         55     ( 23)    Akshay Kumar                   |  1|  A    A    HA   HA 

8    ARTEMISIA                54.5   ( 22)    S. Zervan                      |  3|  A    A    A    A  

9    PARADISE BECKONS         54.5   ( 22)    R. Shelar                      | 10|  BA   BA   A    A  

10   PRINCESS JASMINE         54.5   ( 22)    G Sai Vamshi                   |  7|  A    A    A    A  

11   CHISOX                   54     ( 21)    P. Trevor                      |  8|  A    A    A    A  

12   HITOMI SAKUMA            51.5   ( 16)    K. Sai Kiran                   |  6|  A    A    A    A  

4. (167) The Set Alight Plate  - Div. II- (About) 1200 metres.  Horses rated 15 to 35, 5 years old and over (Whips not allowed)

                                                                                     03:00 PM  

1    ULTIMATE STRIKER         60     ( 34)    H. M. Akshay               *-3  |  9|  HA   HA   HA   HA 

2    GOLD GRAY                58     ( 30)    W I T H D R A W N                     

3    CAMELEONS IMAGE          56.5   ( 27)    Chethan Gowda              *-1  | 11|  BA   BA   A    A  

4    COMMANDPOST              55.5   ( 25)    Angad                      *-4  |  2|  HA   HA   A    A  

5    APOLLO BAY               54.5   ( 23)    A.Ashhad Asbar             *    |  4|  A    A    A    A  

6    OZARK                    54.5   ( 23)    Manish R                   *    |  5|  A    A    A    A  

7    ESTELLA                  54     ( 22)    Arul J.H                   *-3  |  3|  A    A    HA   HA 

8    PARADISO                 53.5   ( 21)    Siddaraju.P                *-4  |  7|  A    A    A    HA 

9    LADY NECTAR              53     ( 20)    Mohammed Aliyar            *-4  | 10|  A    A    A    A  

10   CHUL BUL RANI            52.5   ( 19)    Ankit Yadav                *-4  |  8|  HA   HA   A    A  

11   IRON FIST                52     ( 18)    Rayan Ahmed R.             *    |  6|  HA   HA   A    A  

12   SCINTILLA                51.5   ( 17)    Akshay Kumar               *    |  1|  A    A    A    A  

5. (168) The Star Contender Plate - (About) 1200 metres.  Horses rated 30 to 50

                                                                                     03:30 PM  

1    LYCURGUS                 60     ( 50)    Naveen M.                  -1  |  4|  A    A    A    A  

2    LAND OF LIBERTY          59.5   ( 49)    K. Sai Kiran                   |  2|  HA   HA   HA   HA 

3    GERONTOCRAT              59     ( 48)    Manish R                       |  6|  HA   HA   A    A  

4    ASHWA MUDRIKA            58     ( 46)    H. M. Akshay               -3  |  7|  A    A    A    A  

5    VENUS BAY                58     ( 46)    A.Ashhad Asbar                 | 11|  A    A    A    A  

6    DEBONAIR                 57.5   ( 45)    G Sai Vamshi                   | 10|  HA   HA   A    A  

7    GIN DAISY                57.5   ( 45)    Ankit Yadav                *-4  |  5|  HA   HA   A    A  

8    SCHAFENBERG              57.5   ( 45)    S. Zervan                      |  1|  A    A    A    A  

9    CASEY                    56.5   ( 43)    Darshan R.N                    |  9|  A    A    A    A  

10   WATCHMYSTARS             53.5   ( 37)    P. Trevor                      | 12|  A    A    A    A  

11   AMAZONITE                53     ( 36)    T. S. Jodha                    |  3|  A    HA   A    A  

12   STONE HOUSE              53     ( 36)    Akshay Kumar                   |  8|  A    A    A    A  

6. (169) The Serjeant At Arms Plate - (About) 1800 metres.  Horses rated 45 to 65

                                                                                     04:00 PM  

1    DR LOGAN                 60     ( 59)    Anjar Alam                     |  3|  HA   HA   A    A  

2    MONGOLIAN KING           60     ( 59)    Manish R                       | 10|  A    A    A    A  

3    SPEEDSTER                59.5   ( 58)    Darshan R.N                    |  1|  A    A    A    A  

4    GREEN CHANNEL            58     ( 55)    Arul J.H                   -3  |  7|  A    A    A    A  

5    GREY CHANNEL             57.5   ( 54)    T. S. Jodha                    |  2|  A    A    A    A  

6    KARADENIZ                57.5   ( 54)    P. Trevor                      |  4|  A    A    A    A  

7    ASGARDIA                 57     ( 53)    Akshay Kumar                   |  8|  RBA  RBA  A    A  

8    MOUNTAIN LION            55.5   ( 50)    Y. S. Srinath                  |  9|  A    A    A    A  

9    THREE WISHES             55.5   ( 50)    H. M. Akshay               -3  |  5|  A    A    A    A  

10   RORITO                   54     ( 47)    Rayan Ahmed R.                 |  6|  A    A    A    A  

                                                                                    

7. (170) The Brigadier Gerard Plate - (About) 1200 metres.  Horses rated 60 and above

                                                                                     04:30 PM  

1    ASHWA JOSHILA            63     ( 86)    Salman Khan                *-4  |  3|  A    A    A    A  

2    PSYCHIC WARRIOR          61     ( 82)    H. M. Akshay               -3  |  6|  A    A    A    A  

3    SILVER IKON              61     ( 82)    L. A. Rozario              *-4  | 12|  BA   BA   A    A  

4    GALVARINO                57.5   ( 75)    Arul J.H                   -3  |  5|  A    A    A    A  

5    MANCHESTER               54.5   ( 69)    Rayan Ahmed R.                 | 11|  A    A    HA   HA 

6    LOUISIANA                54     ( 68)    Ikram Ahmed                *-4  |  2|  A    A    A    A  

7    ALEXANDRE DUMAS          53.5   ( 67)    K. Sai Kiran                   |  9|  A    A    A    A  

8    ALPHA                    53     ( 66)    Nazerul Alam                   |  4|  A    A    A    A  

9    SET TO WIN               53     ( 66)    P. Sai Kumar                   |  8|  A    A    HA   HA 

10   CUBAN PETE               52.5   ( 65)    S. Zervan                      |  1|  RBA  RBA  A    A  

11   DEPTH CHARGE             52.5   ( 65)    Angad                      *-4  | 10|  RPA  RPA  A    A  

12   SILVER DEW               52     ( 64)    Neeraj Rawal                   |  7|  A    A    A    A  

                                                                                    

8. (171) The Set Alight Plate  - Div. I- (About) 1200 metres.  Horses rated 15 to 35, 5 years old and over (Whips not allowed)

                                                                                     05:00 PM  

1    STAR AND GARTER          60     ( 34)    S. John                    *    |  3|  A    A    A    A  

2    ULTIMATE SPEED           60     ( 34)    S. Saqlain                 *-4  |  8|  A    A    A    A  

3    CRIMSON HEART            59.5   ( 33)    Naveen Kumar. V            *-4  |  1|  A    A    X    X  

4    CELESTIAL HIGHWAY        58.5   ( 31)    Nazerul Alam               *    |  2|  A    A    A    A  

5    JERSEY LEGEND            58.5   ( 31)    Mohammed Aliyar            *-4  | 12|  A    HA   A    A  

6    ARECA ANGEL              57.5   ( 29)    Angad                      *-4  |  7|  A    A    A    A  

7    SUN SPLASH               57.5   ( 29)    G Sai Vamshi               *    |  5|  A    A    A    A  

8    DEFINITIVE               56.5   ( 27)    A.Ashhad Asbar             *    |  4|  BA   BA   HA   HA 

9    SHAN E AZEEM             56     ( 26)    T. S. Jodha                *    | 10|  A    A    A    A  

10   HABANERO                 55.5   ( 25)    H. M. Akshay               *-3  | 11|  HA   HA   A    A  

11   RAW GOLD                 54.5   ( 23)    Salman Khan                *-4  |  6|  A    A    A    A  

12   ICONIC PRINCESS          51.5   ( 17)    Akshay Kumar               *    |  9|  A    A    A    A  

                                                                                    

9. (172) The World Sparrow Day Plate  - Div. I- (About) 1200 metres.  Horses rated 00 to 20, 5 years old and over

                                                                                     05:30 PM  

1    ANDRA KING               60     ( 20)    A.R.Pradeep                    | 10|  A    A    A    A  

2    HE'S THE ONE             60     ( 20)    V.R.Jagadeesh                  |  6|  HA   HA   HA   A  

3    NOSTRADAMUS              59.5   ( 19)    H. M. Akshay               -3  |  7|  A    A    A    A  

4    STAR CITIZEN             59.5   ( 19)    Chethan Gowda              -1  |  9|  A    A    A    A  

5    BAHURUPAH                59     ( 18)    S. Saqlain                 *-4  |  4|  HA   HA   A    A  

6    LIFEISAMIRACLE           59     ( 18)    Naveen M.                  -1  | 11|  A    A    HA   HA 

7    GLORIOUS DAYS            58.5   ( 17)    T. S. Jodha                    |  1|  A    A    A    A  

8    SONG AND DANCE           58.5   ( 17)    Rayan Ahmed R.                 |  5|  A    A    X    X  

9    FORTUNEER                58     ( 16)    K. Sai Kiran                   |  3|  A    A    HA   HA 

10   GAZEBO TALK              58     ( 16)    Shamaz Shareef                 |  2|  A    A    HA   HA 

11   LEGEND IS BACK           58     ( 16)    G Sai Vamshi                   |  8|  A    A    A    A  

                                                                                    

RAILING POSITION:Railing fixed at its original position.